News and Events

The University's Celebration of the 105th Independence Day

Mga mag-aaral, guro at kapwa ko kawani ng Holy Angel:


Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan ng Pangulo ng ating Pamantasan na si Dr. Arlyn Villanueva ay nais kong ipaabot sa inyo ang aking taos puso at taas-noong pagbati ng “Makahulugang Araw ng Kalayaan.”


Limang araw man tayong huli sa ating pagbubunyi ay napapanahon pa rin ang tanong, “Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang okasyong ito?”


Una, sapagkat ito ay pagbabalik-tanaw at pagsariwa sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Sabi nga ng isang salawikain, “Ang di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, di makakarating sa kanyang paroroonan.” Sa araw na ito, linilingon natin ang kagitingan, katapangan at pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani ─ magmula kay Lapu-Lapu hanggang sa panahon ng himagsikan gaya nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Emilio Jacinto, Marcelo at Gregorio del Pilar, Graciano Lopez-Jaena, Juan at Antonio Luna, Tandang Sora at marami pang iba, at maging hanggang sa ating kasalukuyang panahon.


Pangalawa, ipinagdiriwang natin ang araw na ito upang matuto tayo sa mga aral ng kasaysayan. Matututunan natin na ang pagpalit ng pamahalaan ay hindi sapat upang ating makamit ang ating mga mithiin. Ang mga mananakop na Kastila ay pinalitan lamang ng mga Amerikano; ang mga Amerikano, ng mga Hapones; at ang mga Hapones, ng mga lokal na diktador na kapwa natin Pilipino. Ating napagtanto na dapat kaakibat ng pagpapalit ng pamahalaan ay ang pagkakaroon at pagpapatupad ng konkretong programa at polisiya tungo sa pambansang kaularan ─ bagay na mapangyayari lamang kung may pagkakaisa ng mga mamayan, tunay na pag-ibig sa bayan at sa demokrasya, at malalim na pagkilala at pananampalataya sa Poong Maykapal.


Pangatlo, tayo ay nagdiriwang ngayon upang makisama sa buong bansa sa pagharap sa hamon ng kinabukasan. Tama, hindi na nga bolo o bala ang susi sa ating pag-unlad. Ang kailangan natin ngayon ay talino, talento, paglinang sa ating mga kakayahan, sipag, disiplina at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.


Mga kaibigan, ang kalayaan ng bansa ay nagsisimula sa kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Ang isang taong alipin ng di wastong pag-uugali, kamangmangan, kahirapan, katamaran, bisyo at kasalanan ay hindi pa tunay na malaya. Siya ay nakagapos pa rin sa mga tanikalang hindi nakikita. Bilang isang unibersidad, maging instrumento tayo sa pagkalag ng mga tanikalang ito.


Ang laban ngayon ay hindi lamang sa larangan ng ekonomiya at pulitika. Ito rin ay sa edukasyon, kultura, kalusugan, teknolohiya, kapaligiran, moralidad at relihiyon.


Dito sa Holy Angel, patuloy nating ibigay ang ating kontribusyon sa pagbalangkas at pananatili ng isang lipunang malaya. Sa pamamagitan ng edukasyon, pananaliksik at serbisyo-komunidad, pagsikapan nating iangat at ingatan ang dangal at dignidad ng lipunang ating kinabibilangan.


Mabuhay ang kasarinlan. Mabuhay ang kalayaan.


Maraming salamat.


Laus Deo semper.


Date Posted: 06-16-2013