News and Events

ALDO NING AMANUNG SISUAN 2012

Mayap a Dios pu karing sablang pesitagun.


Ing amanu daring Kapampangan metung ya karing amanung peka masanting diling pamansag. Ena kalupa ning amanung English a awsan deng Mother Tongue, keng Filipino awsan dang katutubong wika – itamung Kapampangan awsan tayang Amanung Siswan.


Ing amanung siswan pepakit yang masinsing relasyun na ning Indu at ning keyang pungul, a pasyag panaun na ing kaulang pakamal king Indu tamung tibwan. Atipun dala reng Kapampangan kapamilatan king pusu neng melapupuring apung Dado Macapagal deng memalen ketang tatagal yang deputado keti lalawigan, kapamilatan na naman ning amanung siswan mibait ya ing lagyung Jose M. Gallardo, ing lagyung Vedasto Ocampo, ing lagyung Rosario Baluyut at ing ngeni kayabe tamung gagambul king amanung siswan kambe nung aliwa pu I Poetisa Laureada Eufrocina Dela Peña at deng aliwa pang malugud keng amanu.


Ikami pu, king Holy Angel University, kayabe yu kaming lulugud at magmasabal king kekatamung amanung mana. Malugud kung pabalu kekayungan na keni, patupad mi ya ing Mother Tongue-based Multilingual Education o MTBMLE na ning Department of Education anting sangkap na ning K to 12 program. Deng kekaming mestra king Grades 1 to 3, gagamitan da ne ing amanung kapampangan king karelang pamanuru at aitn lang subject Kapampangan, awsan ming MTBMLE, a nung nukarin panigaralan de reng estudyante ing kekatamung amanu.


Maragul a dengalan pu kanaku ing pagmananuan dakayu keng pamitipun a ini, ing kapat ng banuang pamagmasusi king Aldo Ning Amanung Sisuan.


Luid ya ing Kapampangan!


Luid la reng magmasabal keng amanung siswan.


Date Posted: 08-30-2012