News and Events

Talumpati para sa pagdiriwang ng Pamantasan para sa Seskisentenaryo ni Jose Rizal

Mga mahal kong mag-aaral, guro, at kapwa-kawani sa Holy Angel.


Sa nobela ni Rizal na El Filibusterismo, tinanong ni Paulita Gomez ang kanyang kasintahang si Isagani kung sino ang kanyang pipiliin: siya o ang Inang Bayan. Ang sagot ni Isagani: “Darating din ang panahon na tayo’y magiging mga mamamayan ng Pilipinas, kung saan kanyang kapalaran ay magiging maganda dahil siya’y nasa mga mapagmahal na mga kamay.”


Ilan ba sa atin ang nag-isip at nagmahal ng tulad ni Isagani o ni Jose Rizal? Maaari naman niyang piliin ang tahimik at masarap na buhay. Ngunit dahil sa kanyang pagkabighani sa ganda ng Pilipinas, ang kanyang pagkahabag sa mga kababayan, ang mga ito ang sa kanya’y nagtulak upang ikutin ang mundo upang magpakadunong. Siya mismo ang nagpatutuo sa kanyang mga salita na “Ating patunayan sa buong mundo na kapag may ninais ang isang Pilipino ay kaya niya itong makamit.”


Mapalad tayo ngayon. Tayo ang umani sa mga paghihirap ng ating mga ninuno. Silang mga kabataan din noon na nangarap sa isang buhay na maligaya, malaya, makatarungan, at nang sila’y mangarap, ito’y ipinagkait sa kanila. Ngunit sila’y naninidigan. Sila’y lumaban. Iniwan ang mga tahanan, mga magulang, mga kapatid, ang kasintahan, ang asawa’t mga anak. Pansamantalang isinantabi ang pansariling kaligayahan at kaginhawaan dahil sa dakilang tawag ni Inang Bayan. Marami ang sa kanila’y hindi na nakilala. Nanatiling walang pangalan. Hindi na natikman ang masarap, maginhawa, at malayang buhay kung saan tayo ngayon ang nakikinabang. Sila’y nangarap hindi lamang para sa kanila kundi para sa atin. Paninidigan natin na tayo ay karapat-dapat sa kalayaang ito.


Sa natatanging taong ito na deklarado bilang dakilang taon ng kabayanihan at kadakilaan ni Jose Rizal para sa kanyang ikaisandaan at limampung taong kaarawan, ating patunayan sa kanya na tayo ay hindi nakakalimot sa kahapon.


Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay si Jose Rizal!


Date Posted: 06-16-2011