News and Events

Buwan ng Wika

Bilang pag-alinsunod sa itinakda ng Proklamasyon Blg. 1041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang ng Wikang Pambansa tuwing Agosto 1-31, ang Kolehiyo ng mga Sining, Agham at edukasyon sa pangunguna ng Departamento ng Filipino ay magtataguyod ng mga programa kaugnay nito sa tema ng kasalukuyang taon na "Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan".


Layunin ng programa ng pagdiriwang ang pagtatampok ng husay at galing ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan gamit ang Wikang Filipino. Ang mga patimpalak ay lalahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo ng pamantasan at gayundin ay may mga patimpalak na lalahukan naman ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Lunsod ng Angeles.


Date Posted: 08-18-2010