News and Events

Buwan ng Wika Celebration

Activity:Buwan ng Wika Celebration
Theme:Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagan Kailangan.
Date:August 26-27, 2010
Time:8:30-12:00
Objective:Nabibigyang halaga ang kulturang Pilipino.
August 26
  • Paligsahan sa Pagbigkas ng Tula ng mga mag-aaral sa Unang Baitang
  • Paligsahan sa Masining na Pagkukwento ng mga mag-aaral sa Ikalawang Baitang.
  • Paligsahan sa Deklamasyon ng mga mag-aaral sa Ikatlong Baitang.
  • Paligsahan sa Isahang Pag-awit ng mga mag-aaral mula a Ika-apat na baitang hanggang ika-anim na baiting.

August 27


  • Mga natatanging bilang mula sa mga mag-aaral sa Pre-school hanggang ika-anim na baiting.

Pre-school - Kapampangan


Grade 1-2- Folk Dance


Grades 3-4 – Ethnic Dance


Grades 5-6 –Muslim Dance


Date Posted: 08-25-2010